Viêm họng nặng

Viên ngậm loại trừ sưng đau ở họng Strepsils Maxpro-Hộp 16 viên

Viên ngậm loại trừ sưng đau ở họng Strepsils Maxpro-Gói 8 viên