Tim Kiem San Pham Vien Ngam Dau Hong

Tìm kiếm cho

  • Điều trị Đau họng

Viên ngậm giảm đau họng Strepsils Cool

Chỉ định: Strepsils Cool là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm Strepsils cool 2x12S

Chỉ định: Strepsils Cool là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm giảm đau họng Strepsils Original 100x2S

Chỉ định: Strepsils chứa hai hoạt chất 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol và Amylmetacresol có tính kháng khuẩn sử dụng trong điều trị viêm họng. Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm Strepsils Original 2x12S

Chỉ định: Strepsils chứa hai hoạt chất 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol và Amylmetacresol có tính kháng khuẩn sử dụng trong điều trị viêm họng. Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm giảm đau họng Strepsils vị cam cùng Vitamin C

Chỉ định: Strepsils chứa hai hoạt chất 2,4-Dicholorobenzyl Alcohol và Amylmetacresol có tính kháng khuẩn sử dụng trong điều trị viêm họng. Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm Strepsils vị cam cùng Vitamin C 2x12S

Chỉ định: Strepsils chứa hai hoạt chất 2,4-Dicholorobenzyl Alcohol và Amylmetacresol có tính kháng khuẩn sử dụng trong điều trị viêm họng. Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm Strepsils vị mật ong và chanh 50x2S

Chỉ định: Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm Strepsils vị mật ong và chanh 2x12S

Chỉ định: Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm Strepsils Extra Strong

Chỉ định: Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.