Tim Kiem San Pham Vien Ngam Dau Hong

Tìm kiếm cho

  • Hương vị Original

Viên ngậm giảm đau họng Strepsils Cool

Chỉ định: Strepsils Cool là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm Strepsils cool 2x12S

Chỉ định: Strepsils Cool là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm giảm đau họng Strepsils Original 100x2S

Chỉ định: Strepsils chứa hai hoạt chất 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol và Amylmetacresol có tính kháng khuẩn sử dụng trong điều trị viêm họng. Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm Strepsils Original 2x12S

Chỉ định: Strepsils chứa hai hoạt chất 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol và Amylmetacresol có tính kháng khuẩn sử dụng trong điều trị viêm họng. Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Viên ngậm Strepsils Extra Strong

Chỉ định: Viên ngậm Strepsils là viên ngậm kháng khuẩn để làm giảm đau họng dùng cho trẻ em và người lớn.

Strepsils kiểm soát ho 2x12s

Chỉ định: Giúp làm sạch đường thở và kiểm soát ho do phổi gây ra bởi chất nhầy dầy đặc.

Strepsils giúp giảm ho và khó chịu vùng họng 12x8S

Chỉ định: Giúp làm sạch đường thở và kiểm soát ho do phổi gây ra bởi chất nhầy dầy đặc.