Trở lại trang chủ

Điều khoản & Điều kiện

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

THÔNG BÁO PHÁP LÝ QUAN TRỌNG

LƯU Ý Việc truy cập và sử dụng trang này và tất cả các trang của Reckitt Benckiser (sau đây được định nghĩa là “Trang/Các trang”) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và tất cả các luật hiện hành. Bằng việc xem trang này, bạn đồng ý với điều khoản của trang; trong trường hợp bạn không đồng ý với các điều khoản đó, vui lòng dừng xem trang. Trang của chúng tôi có thể chứa các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được áp dụng cho việc sử dụng các trang đó. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa điều khoản và điều kiện tại đây với các điều khoản bổ sung trên các trang bất kỳ khác của chúng tôi, thì các điều khoản trên trang này sẽ được ưu tiên. Reckitt Benckiser có quyền sửa đổi điều kiện và điều khoản và/hoặc chấm dứt mà không cần thông báo truy cập trên trang vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các trang để biết Thông báo Pháp lý hiện hành, các điều khoản và điều kiện bổ sung, vì chúng ràng buộc bạn.

Bạn có thể xem trang web cho mục đích giải trí cá nhân và tìm hiểu thông tin. Bạn có thể tải xuống máy tính hoặc in bất kỳ tài liệu nào trên trang sử dụng cho mục đích phi thương mại, giáo dục, tư nhân hoặc trong phạm vi nội địa. Tuy nhiên, bạn không thể phân phối, sửa đổi, truyền tải hoặc chỉnh sửa nội dung của trang mà không có sự cho phép bằng văn bản của Reckitt Benckiser. Bạn không thể liên kết đến trang web từ một trang khác của bên thứ ba mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Trừ khi có quy định khác, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các tài liệu trên trang (bao gồm hình ảnh không hạn định và hình ảnh đồ hoạ) đều thuộc sở hữu của Reckitt Benckiser hoặc người cấp phép cho chúng. Không được phép chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ cho bên thứ ba bất kỳ nào thông qua việc sử dụng hoặc truy cập vào trang; thay vào đó, tất cả các quyền, tiêu đề, và lợi ích trong và cho tất cả các khía cạnh liên quan đến trang đều là tài sản duy nhất của Reckitt Benckiser hoặc người cấp phép cho chúng. Các trang của Reckitt Benckiser được bảo vệ theo luật bản quyền và các luật hiện hành khác. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thông báo Pháp lý này hoặc trên bất kỳ trang web nào, quyền của bạn trong việc sử dụng trang web sẽ tự động chấm dứt. Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Trong trường hợp bạn muốn trao đổi chính thức với Reckitt Benckiser liên quan đến vấn đề pháp lý, vui lòng liên hệ với công ty Reckitt Benckiser tại địa phương của mình. Trang web của công ty chúng tôi tại reckittbenckiser.com có chứa danh sách các công ty địa phương.

Các tài liệu trên trang được cung cấp “như là”, mà không có bất kỳ điều kiện, bảo đảm, đại diện hoặc các điều khoản khác thuộc bất cứ loại nào. Reckitt Benckiser không đảm bảo hoặc đại diện về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung trên trang này hoặc bất kỳ trang nào “hiển thị hình ảnh được liên kết từ một trang web lưu trữ hình ảnh” đến trang này. Reckitt Benckiser có thể thay đổi nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tài liệu trên trang có thể đã lỗi thời và Reckitt Benckiser không cam kết cập nhật các tài liệu đó. Theo đó, trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, Reckitt Benckiser cung cấp cho bạn trang web trên cơ sở Reckitt Benckiser loại trừ các đại diện, bảo đảm, điều kiện, và các điều khoản khác, mà theo Thông báo Pháp lý này vẫn có thể có hiệu lực liên quan đến trang web.

Các trang web được thiết kế để cung cấp thông tin về các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ hoặc thuốc được cấp phép của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên y tế hoặc hướng dẫn sử dụng mà chỉ cung cấp thông tin khái quát, không khuyến khích bất kỳ cá nhân hoặc bất kỳ mục đích nào có thể dựa vào. Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn điều trị cho các hoàn cảnh hoặc nhu cầu cá nhân.

Reckitt Benckiser (bao gồm bất kỳ chi nhánh và bất kỳ nhân viên, giám đốc, cổ đông hoặc đại lý của Reckitt Benckiser và các chi nhánh của họ) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc thiệt hại phát sinh từ: (a) khả năng (hoặc không có khả năng) truy cập vào trang web, (b) việc sử dụng (hoặc không có khả năng sử dụng) bất kỳ nội dung nào của trang, hoặc (c) nội dung của bất kỳ (các) trang nào “hiển thị hình ảnh được liên kết từ một trang web lưu trữ hình ảnh” đến trang này. Ngoài ra, Reckitt Benckiser không đảm bảo trang này hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ cho trang không chứa vi-rút hoặc các thành phần có hại khác; bạn (và không phải là Reckitt Benckiser) giả định toàn bộ chi phí liên quan đến các dịch vụ cần thiết để sửa chữa, và bất kỳ giải thưởng nào trong mọi thủ tục liên quan sẽ bị giới hạn bởi thiệt hại về tiền và không bao gồm lệnh hoặc hướng dẫn cho bất kỳ các bên nào ngoài hướng thanh toán số tiền.

Bằng việc đăng hoặc truyền đến trang web này qua Internet, bạn đảm bảo với Reckitt Benckiser rằng các tài liệu luôn và sẽ được coi là không bảo mật, không độc quyền. Bằng việc truyền hoặc đăng bất kỳ thông điệp hoặc tài liệu đến trang, bạn đồng ý rằng Reckitt Benckiser và bất kỳ các chi nhánh liên quan có thể sử dụng thông điệp và/hoặc tài liệu của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm tái sản xuất, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. Reckitt Benckiser không chịu trách nhiệm phản hồi tin nhắn đăng trên trang, cũng như Reckitt Benckiser không cần thiết cung cấp bất kỳ khoản bồi thường nào cho bất kỳ thông tin và/hoặc tài liệu nào như vậy. Vui lòng lưu ý rằng luật quốc gia áp dụng loại tài liệu có thể được đăng lên trên một trang web; và bạn không được làm trái với bất kỳ luật nào bao gồm đe doạ, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, không đứng đắn hoặc tục tĩu, hoặc đăng tải bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là phạm tội hoặc trái với bất kỳ hành vi nào khác luật áp dụng.

Reckitt Benckiser không thể và không chịu trách nhiệm xem xét các thông tin liên lạc hoặc các tài liệu được đăng tải trên trang của mình. Tuy vậy, Reckitt Benckiser bảo lưu quyền hạn, sử dụng quyết định riêng của mình để loại bỏ bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào được coi là không chấp nhận được vì bất kỳ lý do gì.

Reckitt Benckiser chỉ sử dụng tên, biểu trưng hoặc nhãn hiệu xuất hiện trên trang này trong các lãnh thổ mà chỉ có chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi có quyền làm như vậy, cho dù nhãn hiệu, giấy phép đang chờ xử lý hay đăng ký. Để tránh nghi ngờ, Reckitt Benckiser không có ý định sử dụng bất kỳ tên, biểu trưng hoặc nhãn hiệu trong bất kỳ lãnh thổ nào không được sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, và sẽ không cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ mang bất kỳ tên, biểu trưng hoặc nhãn hiệu đến những lãnh thổ như vậy. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các nhãn hiệu này hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang này, ngoại trừ được quy định trong điều khoản và điều kiển hoặc trong nội dung trang, đều bị nghiêm cấm.

Việc bạn sử dụng trang web này được điều chỉnh trong tất cả các khía cạnh của pháp luật Anh quốc và xứ Wales, bất kể sự lựa chọn của các điều khoản pháp luật. Bất kỳ nguyên nhân của hoạt động hoặc khiếu nại pháp lý bạn có thể có đối với trang web này phải được bắt đầu trong vòng 12 tháng kể từ ngày nguyên nhân của hành động phát sinh.

Địa chỉ văn phòng thương mại hữu hạn đã đăng ký của RB UK tại 103 – 105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH.Đăng ký tại Anh & xứ Wales, No. 8784077