Vi khuẩn là sinh vật sống, trong khi vi-rút cần tế bào chủ để sinh sản. Do đó, vi khuẩn có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh, trong khi nhiễm vi-rút rất khó điều trị bằng thuốc.

Vi khuẩn và vi-rút đều có cách gây bệnh riêng. Chúng hoàn toàn không có điểm chung. Vi khuẩn là những sinh vật sống đơn bào nhỏ nhìn thấy được qua kính hiển vi, có khả năng trao đổi chất và khả năng sinh sản. Nếu có quá nhiều vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể người, chúng có thể gây bệnh cho chúng ta, và tệ nhất là dẫn đến tử vong. Thuốc kháng sinh được sử dụng để ngăn chặn sự tiến triển của chúng.

Nếu so sánh, vi-rút có cấu trúc rất đơn giản và nói chính xác hơn thì chúng không phải là sinh vật sống.

Các đặc điểm khác biệt chính giữa vi khuẩn và vi-rút

  • Kích thước: Vi khuẩn lớn hơn nhiều so với vi-rút.
  • Cấu trúc: Vi-rút có cấu trúc rất đơn giản. Chúng không có tế bào riêng, cũng như không có quá trình trao đổi chất riêng. Nói một cách chính xác, chúng không phải là sinh vật sống. Vi khuẩn thì rất đúng là sinh vật sống. Chúng có thành tế bào riêng biệt và cấu trúc bên trong.
  • Sinh sản: Vi-rút không thể tự sinh sản. Chúng xâm nhập vào các tế bào của con người và sử dụng các tế bào này như một vật chủ - nếu không có thứ vật chủ, vi-rút sẽ chết. Vi khuẩn sinh sản độc lập, bằng cách phân chia tế bào.
  • Truyền bệnh: Vi-rút và vi khuẩn gây bệnh cho chúng ta theo những cách khác nhau. Vi-rút phá hủy các tế bào trong cơ thể chúng ta. Vi khuẩn gây ra thiệt hại, ví dụ, thông qua các sản phẩm phụ trao đổi chất độc hại.
  • Điều trị: Nhiễm trùng do vi khuẩn được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Kháng sinh tấn công các cấu trúc của vi khuẩn, đảm bảo chúng bị tiêu diệt. Trong khi đó, vi-rút rất khó điều trị bằng thuốc. Thuốc kháng sinh vô dụng vì vi-rút không có quá trình trao đổi chất hoặc thành tế bào của riêng chúng. Thuốc kháng vi-rút đặc hiệu chỉ có hiệu quả đối với từng loại vi-rút riêng lẻ. Nếu khả năng tự vệ của cơ thể chúng ta thành công trong việc chống lại vi-rút, chúng ta thường trở nên có miễn dịch và không còn có thể bị lây nhiễm bởi mầm bệnh đó.

Một điểm khác biệt chính giữa vi-rút và vi khuẩn là không phải tất cả vi khuẩn đều gây bệnh cho chúng ta; một số vi khuẩn rất quan trọng đối với sự sống của con người.

Tại sao chúng ta vẫn cần vi khuẩn

Cơ thể con người có số lượng vi khuẩn nhiều hơn khoảng 15 lần so với các tế bào của chính cơ thể. Đó là tổng số khoảng 100 tỷ vi khuẩn. Vi khuẩn rất cần thiết cho sự sống, đặc biệt là đối với hệ tiêu hóa của chúng ta, hệ tiêu hóa đơn giản là sẽ không thể hoạt động nếu không có chúng. Đường ruột của chúng ta là nơi sinh sống của một số lượng lớn vi khuẩn. Sự hiện diện của chúng hỗ trợ sản xuất axit, chất béo và các vitamin khác nhau. Ví dụ, Vitamin B12, vô cùng quan trọng đối với cơ thể, chỉ có thể được sản xuất bởi vi khuẩn đường ruột.

Vì vậy, đơn giản vi khuẩn là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta.